ELÉRHETŐSÉG

Bér-Mix Ügyviteli Bt.
2310 Szigetszentmiklós,
Kakukkfű u.156.
tel: (+36) 30/200-5479
bermixbt@invitel.hu
Iroda2: 2525 Bajna, Klapka György u.41/a.
tel:(+36) 30/916-2630

KÉRDŐÍV

Hasznosnak találja az alábbi oldalakat?

NagyonNagyon 97% ElmegyElmegy 3% Nem nagyonNem nagyon 0% NemNem 0%

TUDÁSTÁR - Adók » Munkaügy » Mennyi, az annyi? 2014

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

 

 

Havi bérFt/hó

Heti bérFt/hét

Napi bérFt/nap

ÓrabérFt/óra

Minimálbér 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. § (1) bek.

101.500

23.360

4.670

584

Garantált bérminimum* 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2.§ (2) bek.

118.000

27.160

5.430

679

Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§ (1) bek. - 496/2013. (XII.29.) Korm.r. 1.§

77.300

17.800

3.560

-

Garantált közfoglalkoztatási bér*

99.100

22.840

4.568

-

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér** 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 2/A.§ (1) bek. - 496/2013. (XII.29.) Korm.r. 3.§

85.050

19.600

3.920

-

Munkavezetőt megillető garantált közfoglalkoztatási bér*** 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 2/A.§ (2) bek. - 496/2013. (XII.29.) Korm.r. 3.§

109.040

25.120

5.024

 

∗ A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg

 

∗∗ A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg

 

∗∗∗ A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg

 


Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2013. évi CCXXX. tv. 54. § (1) bek.(Költségvetési tv.) – 2011. évi CXCIX. tv. 132. §

38.650,-Ft

Közalkalmazotti illetménypótlék 2013. évi CCXXX. tv. 54. § (1) bek.(Költségvetési tv.) – 2011. évi CXCIX. tv. 132. §

20.000,-Ft

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény1. fizetési fokozat 2013. évi CCXXX. tv. 56. § (1)-(2) bek. (Költségvetési tv.) – 2011. évi CLXII. tv. 169. § (2) és 2011. évi CLXIV. tv. 59. § (3) bek.

391.600,-Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2013. évi CCXXX. tv. 56. § (3)-(4) bek. (Költségvetési tv.) – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek., 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.

4.000,-Ft/óra

Helyettes szülői díj legalacsonyabb összegegyermekenként, fiatal felnőttenként 2013. évi CCXXX. tv. 57. § (1) (Költségvetési tv.) – 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §

15.000,-Ft/hó

A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt (függetlenül attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (3) bek.

A nevelőszülőt az alapdíjon felül a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj minimális összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (4) bek.

 

A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után megillető többletdíj legkisebb összege – a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után,

gyermekenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (5) bek.

min.bér 30%-a,

30.450,-Ft/hó

 

 

 

min.bér 20%-a,

20.300,- Ft/hó

 

 

 

min.bér 5%-a,

5.075,- Ft/hó

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

Öregségi nyugdíj legkisebb összege  168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §

28.500,-Ft

Árvaellátás legkisebb összege   168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §

24.250,-Ft

Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

81.510,-Ft

Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a2011. évi CXCI. tv. 9. §

min.bér 30%-a, 29.400,-Ft

Rokkantsági ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a2011. évi CXCI. tv. 12. §

min.bér 30%-a, 29.400,-Ft

3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás

 

Ellátás összege

Álláskeresési járadék (folyósítási idő maximum 90 nap) 1991. évi IV. tv. 27.§ (3) bek.

Munkaerőpiaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a

 • 101.500,-Ft/hó
 • 4.670,-Ft/nap

Nyugdíj előtti álláskeresési segély 1991. évi IV. tv. 30.§

a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a:

 • 40.600,-Ft
 • 1.868,-Ft/nap

(előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 40%-a, a napi összeg pedig ennek harmincad része)

Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek. alapján közfoglalkoztatási bér 60-100%-a között mérlegelési jogkörben állapítható meg

Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!

 • 46.380,-Ft/hó
 • 77.300,-Ft/hó

4. Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek

Szociális hozzájárulási adó 2011. évi CLVI. tv. 453. §, 459.§

kifizetők az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján, az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők pedig e jogállásukra tekintettel (saját maguk után) fizetik, mértéke: adóalap 27%-a

(csak törvény szerinti adókedvezményekkel csökkenthető)

Rehabilitációs hozzájárulás 2011. évi CXCI. tv. 23. § (1), (3) és(5) bek.

964.500,-Ft/év/fő

(a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező foglakoztatási szintből hiányzó létszám alapján)

 

Szakképzési hozzájárulás 2011. évi CLV. tv. 4.§ (1)-(2) bek.

Szociális hozzájárulási adóalap 1,5%-a

(ami megegyezik a hozzájárulásra kötelezettet terhelő sociális hozzájárulási adó alapjával, ezen adóalap a törvény szerinti kedvezményekkel csökkenthető)

5. Munkavállalók által fizetendő közterhek

Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési kötelezettsége

1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§ (2)- (3) bek.

Nyugdíjjárulék

10%

Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék

Természetbeni egészségbiztosítási járulék

4%

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék

3%

Munkaerő-piaci járulék

1,5%

összesen

8,5%

mindösszesen

18,5%

6. Egészségügyi szolgáltatási járulék

6.810,- Ft/hó, (227,- Ft/nap)

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

7. Adósávok, adókedvezmények

Adósávok 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 8. §

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóalap 16 százaléka

Adóalap Szja. tv. 29.§

A SZJA tv-ből 2013. január 1. napjával kivezetésre került a
szuperbruttósítás, tehát az évi 2 424 000 Ft jövedelem fölött is megszűnik adóalap-kiegészítés!

Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső
valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint:
egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás
esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből
az átalányban megállapított jövedelem.

Ha a jövedelem után a
magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 27
százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve,
ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a
megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.

Adóalap kedvezmény (családi adókedvezmény) Szja. tv. 29/A-B.§

A bruttósított összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor –

 • egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 62.500,- Ft-tal
 • legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 206.250,- Ft-tal csökkenthető

Adójóváírás  Szja. tv. 33. §

2012. január 1-től megszűnik

Kedvezményes adózású természetbeni juttatások

[1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 71. §]

Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott juttatás értékének 1,19 szerese,) és 10% EHO

[Szja. tv. 69. § (2) bek., 1998. évi LXVI. tv. (Eho tv.) 3. § (4) bek.]

 • a munkahelyi, üzemi étkeztetés max. 12.500 Ft/hó, és/vagy
 • fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány max. 8.000 Ft/hó

Széchenyi Pihenő Kártya

 • szálláshely alszámlán maximum 225 000 Ft
 • vendéglátás alszámlán maximum 150 000 Ft
 • szabadidő alszámlán maximum 75 000 Ft
 • Iskolakezdési támogatás, 30.450,- Ft/év
 • Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, 50.750,- Ft/hó
 • önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett  munkáltatói hozzájárulás, 30.450,- Ft/hó

 

[1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 70. §;
[Szja. tv. 70. § (3) bek a), (5) bek. a) pont; Eho tv. 3. § (1) bek. ba) pont]

Csekélyértékű ajándék: 3x10.150,- Ft.

Évente három alkalommal adható, a juttatás értékének 1,19szerese után fizetett 16 % SZJA és 27 % EHO mellett

Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő jövedelme[1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, és 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §]

600.000,-Ft

8. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS) 1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42. §

A naptári napi átlagkereset 70 %-a

Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.

A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a: 2014-ben 142.100,-Ft

Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. § (8) bek.

 • napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében)
 • A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén, vagy ha a szülő azért vesz igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartama alatt gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben)
 • A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának 30-ad részét.

Családi pótlék (CSP)1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) bek.

Egy gyermekes család esetén 12.200,-Ft/hó

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700,-Ft/hó

Kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300,-Ft/hó

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800,-Ft/hó

Három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16.000,-Ft/hó

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint intézményben (gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben) élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekenként 23.300,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 25.900,-Ft/hó

Saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos esetén, ha nem nevelőszülőnél és nem intézményben él, az ilyen személy után személyenként 20.300,-Ft/hó

Nevelőszülő által nevelt vagy intézményben elhelyezett nem tartósan beteg és nem súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt. 72. § (1) bek. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, továbbá a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosultszemély esetén az ilyen gyermek illetve jogosult után személyenként 14.800,-Ft/hó

Anyasági támogatás 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §

 • Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a, 64.125,-Ft
 • Ikergyermek esetén 300%-a, 85.500,-Ft

A támogatás a szülést követő 6 hónapon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson, továbbá támogatást igényelhet az az örökbefogadó szülő és az a gyám, aki a gyermek születését követő 6 hónapon belül jogerős határozat alapján vált örökbefogadóvá illetve gyámmá (Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozási segély (GYES) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1)-(2) bek

 • Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a, 28.500,-Ft/hó
 • 2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,-Ft/hó)
 • 3 Ikergyermek esetén 300%-a (85.500,-Ft/hó)
 • 4 Ikergyermek esetén 400%-a (114.000,-Ft/hó)
 • 5 ikergyermek esetén 500%-a (142.500,- Ft/hó)
 • 6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó)

A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §)

Gyermeknevelési támogatás (GYET) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1)-(2) bek.

 • Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a, 28.500,-Ft/hó

A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §)

 

9. Szociális ellátások

Rendszeres szociális segély (RSZS) 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37.§ (1), (4) bek.63/2006. (III.27.) Korm. rend. 17/B. § (2) bek.

Jogosult

Havi összege

 • Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

 

 • egészségkárosodott személynek minősül, vagy
 • a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy
 • 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy
 • a települési önkormányzat rendeletében foglalt feltételeknek megfelel.

rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér (77.300,-Ft) mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét.

családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.

 • Maximum összege 45.568,- Ft
 • Fht*-ban részesülő családtag esetén a Rszs maximum összege 22.768,- Ft

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 35.§

Jogosult

Havi öszege

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZS-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, 22.800,- Ft/hó

Időskorúak járadéka1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B § és 32/C §

Jogosult

Havi összege

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át

az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 22.800,-Ft/hó

az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át

az öregségi nyugdíj minimum 95%-a:27.075,-Ft/hó

az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.

az öregségi nyugdíj mimimum 130%-a: 37.050,-Ft/hó

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft.

Ápolási díj 2012. évi CCIV.
tv.  (Költségvetési
tv.) 56. § (8) bek. és
1993. évi III. tv.
(Szoc. tv.) 44. §

Jogosult

Havi összeg

Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha

 • állandó és tartós gondozásra szoruló - súlyosan fogyatékos, vagy-
 • tartósan beteg, 18 év alattiszemély gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §)

súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 100 %-a, 29.500,-Ft

fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 130 %-a, 38.350,-Ft

a jelentős egészségkárosodással rendelkező és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes személy, vagy olyan személy gondozása, ápolása esetén, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 180%-a (kiemelt ápolási díj): 53.100,-Ft

18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg legalább 80 %-a, 23.600,-

Fht: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

10. Kis összegű követelés értékhatára

kis összegű követelés értékhatára 100.000,-Ft, [2013. évi CCXXX. tv. (Költségvetési tv.) 61. §]

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

11. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher

Egyszerűsített foglalkoztatási forma

A közteher mértéke (Ft/nap)

1.

mezőgazdasági idénymunka

500,- Ft

2.

turisztikai idénymunka

500,- Ft

3.

alkalmi munka

1.000,- Ft

4.

filmipari statiszta

3.000,- Ft

 • Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján
 • Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér

12. Bérgarancia támogatás

 • A bérgarancia támogatás maximuma: 1.115.000,-Ft

(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek., Nemzetgazdasági Közlöny 2013/13. szám)

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal
szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a
tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó
átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás
egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset
alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.

Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak.

A kétszeres összeg: (7.§ (2) bek) 446.000,- Ft


FELHASZNÁLÓINK VÉLEMÉNYEI

img comment

 

NmNmY