ELÉRHETŐSÉG

Bér-Mix Ügyviteli Bt.
2310 Szigetszentmiklós,
Kakukkfű u.156.
tel: (+36) 30/200-5479
bermixbt@invitel.hu
Iroda2: 2525 Bajna, Klapka György u.41/a.
tel:(+36) 30/916-2630

KÉRDŐÍV

Hasznosnak találja az alábbi oldalakat?

NagyonNagyon 97% ElmegyElmegy 3% Nem nagyonNem nagyon 0% NemNem 0%

TUDÁSTÁR - Adók » Munkaügy » Mennyi, az annyi? 2016
Mennyi 2016-ban a minimálbér, a garantált bérminimum, a közfoglalkoztatási-, közalkalmazotti-, közszolgálati bér? Mennyi a családi pótlék, a GYES, a maximum GYED összege? Mennyi közterhet fizetnek a munkavállalók és a munkáltatók? Mire számíthatnak az álláskeresők? Milyen adókedvezményekkel számolhatunk és hogy alakul a szociális ellátások összege? Összegyűjtöttük!
CSED (Csecsemőgondozási díj)
(Terhességi- gyermekágyi segély)
A naptári napi alap 70%-a
A naptári napi jövedelem 70%-a
GYED (Gyermekgondozási díj) A naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a (2016-ban 155 400 Ft/hó)
Táppénz A táppénz alapjának 60%-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetén)
A táppénz alapjának 50%-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetén, vagy fekvőbeteg- gyógyintézeti ellátás esetén, vagy ha a szülő azért vesz
igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartama alatt gyermeke mellett tartózkodik a
fekvőbeteg- ellátást nyújtó intézményben)
A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét.
CSP (családi pótlék) egy gyermekes család esetén 12 200 Ft/hó
egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 Ft/hó
kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 Ft/hó
két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 Ft/hó
három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16 000 Ft/hó
három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint intézményben (gyermekotthonban,
javítóintézetben, büntetésvégrehajtási intézetben, vagy szociális intézményben) élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekenként.
23 300 Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermekenként
25 900 Ft/hó
saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos esetén, ha nem nevelőszülőknél és nem
intézményben él, az ilyen személy után személyenként.
20 300 Ft/hó
a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá
nevelőszülő által nevelt nem tartósan beteg és nem is súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt.72 § (1) bek. alapján
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt
személy, valamint a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult személy esetén az ilyen gyermek illetve jogosult
után személyenként
14 800 Ft/hó
Anyasági támogatás Az öregségi nyugdíjminimum 225%-a
Ikergyermek esetén 300%-a
A támogatás a szülést követően igényelhető, ha az anya legalább négyszer, koraszülés esetén egyszer részt vett
várandósgondozáson, továbbá a szülés követő 6 hónapon belül jogerős határozat alapján vált örökbefogadóvá, gyámmá
64 125 Ft/hó
85 500 Ft/ hó
GYESE (Gyermekgondozást segítő ellátás) Az öregségi nyugdíjminimum 100%-a
2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57 000 Ft/hó), 3 ikergyermek esetén 300%-a (85 500 Ft/hó),
4 ikergyermek esetén 400%-a (114 000 Ft/hó), 5 ikergyermek esetén 500%-a (142 500 Ft/hó), 6 ikergyermek esetén 600%-a (171 000 Ft/hó)
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után 10 éves koráig vehető igénybe
28 500 Ft/hó
GYET (Gyermeknevelési Támogatás) Az öregségi nyugdíjminimum 100%-a
A támogatásban az a szülő és gyám - ide nem értve a gyermkevédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt- részesülhet, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel és a legfiatalabb 3 és 8 év közötti
28 500 Ft/hó

Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2016-ban

Havi bér
Ft/hó
Heti bér
Ft/hét
Napi bér
Ft/óra
Órabér
Ft/óra
Minimálbér 111 000 25 550 5 110 639
Garantált bérminimum 129 000 29 690 5 940 742
Közfoglalkoztatási bér 79 155 18 200 3 639 -
Garantált közfoglalkoztatási bér 101 480 23 330 4 666 -
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 87 090 20 020 4 004 -
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér 111 660 25 670 5 134 -
Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 38 650 Ft
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 20 000 Ft
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény- 1. fizetési fokozat 391 600 Ft
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 5 000 Ft/óra
Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege- gyermekenként, fiatal felnőttenként 15 000 Ft/hó
A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya a fennállásának időtartama alatt megillető alapdíj legalacsonyabb összege
(attól függetlenül, hogy helyeztek-e el nála gyermeket vagy fiatal felnőttet)
minimálbér 30%-a
33 300 Ft/hó
A nevelőszülőt a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj minimális összege, az alapdíjon felül- gyermekenként, fiatal felnőttenként minimálbér 20%-a
22 200 Ft/hó
A nevelőszülőt megillető többletdíj legkisebb összege a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermekenként minimálbér 5%-a
5 550 Ft/hó

Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás 2016-ban

Ellátás összege
Álláskeresési járadék maximuma munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a
111 000 Ft/ hó 3 700 Ft/nap
Nyugdíj előtti álláskeresési segély A kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a
44 400 Ft/hó 1 480 Ft/nap
(az előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 40%-a, a nap összeg pedig ennek a harmincad része
Keresetpótló juttatás a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60-100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg
47 493 Ft/hó - 79 155 Ft/hó

Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek 2016-ban

Szociális hozzájárulási adó kifizetők az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján, az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők pedig
e jogállásukra tekintettel (saját maguk után) fizetik, mértéke
adóalap 27%-a
(csak törvény szerinti aókedvezménnyel csökkenthető)
Rehabilitációs hozzájárulás 964 500 Ft/év
(a 25 személynél többet foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám alapján)
Szakképzési hozzájárulás Szakképzési hozájárulási adóalap 1,5%-a
(ami megegyezik a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapjával)
(ezen adóalap a törvény szerint kedvezményekkel csökkenthető)

Munkavállalók által fizetendő közterhek 2016-ban

Munkavállaló egyéni járulék és
magánnyugdíj-pénztári
tagdíjfizetési kötelezettsége
Nyugdíjjárulék 10%
Egészségbiztosítási és munkerő-piaci járulék Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 %
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 %
Munkaerő-piaci járulék 1,5 %
összesen 8,5 %
mindösszesen 18,5 %

FELHASZNÁLÓINK VÉLEMÉNYEI

img comment

 

NTY5Zm